INTERLEUKIN 12

Нискодозиран рекомбинантен IL-12, който в комбинация с други интерлевкини или самостоятелно като допълваща терапия, се използва за стимулиране на Th1 клетки и специално INF-γ, с цел модулиране на Th2 клетки.