INF – γ

Нискодозиран рекомбинантен интерферон, който в комбинация с други интерлевкини или самостоятелно като допълваща терапия, се използва за стимулиране на имунитета и модулиране на Th2 клетки.