CITOMIX

Цитомикс е комбинация от нискодозирани цитокини и хомеопатични средства за стимулация на неспецифичния имунитет при инфекции.

Цитомикс може да се използва:

  • за профилактика при инфекции
  • като самостоятелно приложение при грип и вирусни заболявания
  • в комплексно лечение на остри възпалителни състояния от инфекционен произход