ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИСКОДОЗИРАНИ МЕДИКАМЕНТИ-GUNA

Най-често се приемат 20 капки, два пъти дневно , за 6 последователни месеца.Терапевтичните цикли могат да бъдат повторени при хроничнизаболявания, също в зависимост от клиничната история, тежестта на заболяването и индивидуалния отговор на всеки пациент. Всичките лекарства също могат да се прилагат заедно, разтворени в малко количество вода, като се задържат за най-малко 30 секунди в устата, за предпочитане далеч от храненията. При деца под 6 години дозата е 10 капки (вместо 20 капки като при възрастните), два пъти дневно,за най-малко 3 последователни месеца.

GUNA Нискодозирана Медицина е метод,даващ възможност за терапия смедикаменти в много ниски дози, което води до липса на странични действия и успешно третиране на такива социално значими заболявания като остеоартроза („изшипяване“ в ставите), остеопороза, ревматоиден артрит, фибромиалгия, витилиго, псориазис, атопичен дерматит и др.

GUNA Нискодозирана Медицина е терапия,която за първи път използва нискидози цитокини (като интерлевкини например), растежни фактори, хормони, невропептиди. Цитокините са малки сигнални белтъчни молекули, които играят съществена роля в имунологичния отговор на организма, като осигуряват защита от микроорганизми и чужди белтъци, но също играят основна роля при възпаление и алергична реакция. В дадени случаи някои цитокини могат да бъдат в излишък, а други – в недостиг. Това нарушава баланса помежду им– проявява се болестният процес. GUNA нискодозираните цитокини и растежни фактори действат сигнално и по този начин възстановяват баланса междуимунологичните субпопулации.

Ниските дози в GUNA продуктите са много по-ниски от тези, използвани в обикновените лекарства. При GUNA са в пикограми (10-12от грама) и фемтограми (10-15от грама), каквито са всъщност и реалните концентрациите в човешкия организъм на цитокините и растежните фактори. По този начин GUNA-продуктите действат физиологично.

GUNA нискодозираните цитокини са приготвени във вид на течност(в шишенца)и се дозират на капки, което ги прави още по-удобни и приятни за прием.

За отделния GUNA нискодозиран цитокин (интерлевкин, растежен фактор) няма конкретно одобрено терапевтично показание, а лекарят е този, който прави комбинациите между тях, в зависимост от механизмите, предизвикващи болестния процес.

Препоръчителни комбинации за някои диагнози:
Vitiligo – GUNA FGF + GUNA IL-4 + GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
Psoriasis vulg. – GUNA IL-4 + GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
Osteoarthrosis – GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
Osteoporosis – Osteobios + GUNA IL-10
Rheumatoid Arthritis – GUNA IL-4 + GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
Fibromyalgia – GUNA IL-10
Skin Anti-aging and faster wound healing – GUNA FGF + GUNA EGF + GUNA PDGF
Alopecia areata – GUNA ANTI IL-1 + GUNA FGF + GUNA PDGF + GUNA IL 10
Androgenic alopecia – GUNA ANTI IL-1 + GUNA EGF + GUNA PDGF + GUNA IL 10

Пациентът ще почувства разлика в състоянието си най-рано след 3-ия месец от началото на терапията, а ефектът от терапията може да се прецени след 6-ия месец, съответно след 12-ия месец (например при ревматоиден артрит) и т.н.

При хронични заболявания или провеждане на профилактика, GUNA нискодозираните цитокини могат да се приемат6месеца,след което се прави 1 месец почивка, пак се приемат 6 месеца, а след това почивката е 2 месеца и т.н., като всеки път почивката се удвоява.

Показване на 10 резултата

Show sidebar