MD-Shoulder

MD-SHOULDER представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:

  • стареене
  • неправилна стойка
  • съпътстващи хронични заболявания
  • удари и травми
  • екзогенни нокси

MD-SHOULDER представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията на раменната става. Главните му терапевтични функции включват:

  1. Бариерен ефект
  2. Лубрикантно действие
  3. Механична поддръжка по време на приложението на други фармакологични лечения.

Разгледайте всички продукти