MD-Muscle

MD-MUSCLE представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:
• стареене
• неправилна стойка
• съпътсващи хронични заболявания
• удари и травми
• екзогенни нокси

MD-MUSCLE представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движението на ставите. Главните му терапевтични функции включват:
1. Бариерен ефект
2. Лубриканто действие
3. Механична поддръжка по време на приложението на други фармакологични лечения.

Разгледайте всички продукти