MD-Knee

MD-KNEE представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:
• стареене
• неправилна стойка
• съпровождащо хронично заболяване
• удари и травми
• екзогенни нокси
MD-KNEE представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движението на коляното. Главните му терапевтични функции включват:
1. Бариерен ефект
2. Лубрикантно действие
3. Механична подкрепа по време на приложението на други фармакологични лечения.

Разгледайте всички продукти