MD-Ischial

MD-ISCHIAL представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:

  • стареене
  • неправилна стойка
  • съпровождащо хронично заболяване
  • удари и травми
  • екзогенни нокси

MD-ISCHIAL представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движението на ставите, по-специално в долната част на гръбначния стълб. Главните му терапевтични функции включват:

  1. Бариерен ефект
  2. Лубрикантно действие
  3. Механична подкрепа по време на приложението на други фармакологични лечения.

Разгледайте всички продукти