Клиничен опит, Новини

Д-Р ДИМИТЪР ЧЕРКЕЗОВ ЗА НИСКОДОЗИРАНИТЕ ЦИТКОНИ И ВИТИЛИГО

На Вашето внимание предлагаме  откъс от интервюто на Д-р Димитър Черкезов за вестник „Доктор“ и онлайн изданието „здраветО“, в което той обръща особено внимание на иновативната нискодозирана медицина и нейната роля в лекуването на витилиго:

– Какви иновативни лечения за витилиго разработват учените? На последния конгрес обсъждахте и новите фармакологични перспективи на нискодозирани цитокини и растежни фактори. Какво представляват тези методи и по какъв начин влияят върху витилиго?

– Основните иновации са свързани с проучването на патогенетичните механизми на витилиго. Това, което в последните години все повече намира приложение, е методът на нискодозираната медицина, даващ възможност за терапия с медикаменти в много ниски дози, което води до редуциране на страничните действия и успешно третиране на такива социалнозначими заболявания, като остеоартроза, остеопороза, ревматоиден артрит, витилиго, псориазис, атопичен дерматит и др.

Тази терапия използва нискидозирани цитокини (като интерлевкини например), растежни фактори, хормони, невропептиди. Тези вещества представляват сигнални белтъчни молекули, които играят съществена роля в имунологичния отговор на организма, като осигуряват защита от микроорганизми и чужди белтъци. Играят основна роля и при възпаление и алергична реакция. В дадени случаи някои цитокини могат да са в излишък, а в други – в недостиг. Това нарушава баланса помежду им, което води до появата на болестния процес.

Нискодозираните цитокини и растежни фактори действат сигнално и по този начин възстановяват изгубените вече имунологични фактори, влияейки позитивно върху болестта. Всъщност, с подобна терапия се цели по-скоро възстановяване на физиологичния баланс на имунната система и постигане на хомеостаза, отколкото прилагане на различни химични продукти.

Цялото интервю можете да прочетете тук: https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/d-r-dimitr-cerkezov-v-dosta-slucai-vitiligo-se-asociira-s-bolesti-na-shhitovidnata-zleza