Клиничен опит

Инжекционен колаген GUNA MDS успешно се прилага при лечение на болни с раменен периартрит и бурсит на субакромиалната субделтоидна бурса

През последните няколко години лечението с инжекционния колаген GUNA MDs се наложи като фозиологична концепция, базираща се на синергичното действие на алтернативната и конвенционалната медицина. Тази концепция придоби популярност с термина Физиологична Регулативна Медицина, в полето, на която работят все повече  специалисти от различни медицински специалности: ревматология, ортопедия, неврология, физиотерапия, спортна медицина, дерматология, иглотерапия.

Около 20% от човешката популация е със симптоми на болка и ограничена подвижност в областта на рамото. Повечето от пациентите никога не се консултират с лекар, въпреки че с времето оплакванията им се засилват. Раменната болка се засилва с напредването на възрастта. Нейната честота е от 6 до 11%  до 50 г. възраст, след което нараства повече от два пъти и варира между 16 и 25%.

Основна причина за болка в рамото е увредата на ротаторния маншон и субакромиалната субделтоидна бурса (САСДБ). Ротаторният маншон е изграден от колаген, протеогликани (ПГ), глюкозаминогликани (ГАГ), вода и клетки. Благодарение на ниската си доза, колагенът в GUNA MDs действа сигнално, променя физиологичните условия в екстрацелуларния матрикс и води до протеазна активация на клетъчните функции.

GUNA MD-Shoulder редуцира дегенеративните промени на ротаторния маншон на рамото чрез укрепване и заздравяване на колагеновия матрикс в сухожилията, мускулите, лигаментите и ставната капсула, с което намалява и болката.

GUNA MD-Matrix подобрява функциите и регенерира екстрацелуларния матрикс, активирайки клетъчните функции. Това води до ускоряване на оздравителния процес чрез по-бързо разнасяне /дренажен ефект/ на отока.

GUNA MDs-Shoulder и Matrix се прилагат локално и притежават доказано висок достъп до увредените колагенови структури, като ги регенерират и усилват, с което намалява болката при покой и движение. Липсата на странични действия прави приложението на GUNA инжекционния колаген желан физиологичен метод при мускулни разтежения и раменен периатрит с бурсит.

Сонографските образи, показващи субакромиалната субделтоидна бурса (САСДБ) преди и след лечението с GUNA MDs са още едно доказателство за ефективността на лечението с GUNA инжекционен колаген. В сонографски образи 1 и 2, преди лечението САСДБ е разширена от отока. След лечението – липсва оток в бурсата.

Подобни са резултатите и в сонографски образи 3 и 4:

От изследванията, проведени в Ревматологичен център „Св. Ирина” – София и Клиника по Ревматология – МБАЛ „Св. Ив. Рилски”от екип с ръководител д-р Р. Несторова, става ясно, че оценката за ефективност на GUNA-MD е висока – над 80% според пациентите и 80% според лекуващия лекар. GUNA-MD е ефективна и при калциращ тендинит на ротаторния маншон.  Ефективността на GUNA-MD продължава и след спиране на лечението. GUNA-MD повишава качеството на живот на пациента. Изводите са доказани сонографски.