Клиничен опит

ИНЖЕКЦИОНЕН КОЛАГЕН GUNA MDS УСПЕШНО ЛЕКУВА ТЕНДИНОПАТИЯТА В СПОРТНАТА МЕДИЦИНА И ФУТБОЛА

Проучване на УЕФА, проведено през сезоните 2003-2007 показа, че мускулно-сухожилните травми заемат голям процент от всички спортни травми във футбола. Сухожилните разкъсвания рядко се дължат на остра травма. В повечето случаи причината е неизлекувана тендинопатия. Това проучване наложи търсенето на ефективен подход в лечението на скъпоструващите  спортни знаменитости във футбола. След поредица от проучвания и изследвания на лечението на спортните травми, бе доказана ефективността на GUNA инжекционния колаген. Днес GUNA MDs официално се използват в отборите на Primera Division. Инжекционният колаген на италианската фирма GUNA S.p.a. е включен в “Консенсус за използване на парантерален път на приложение в спортната медицина” в Испания. Това е документ, подписан от президента и вицепрезидента на Испанската федерация по спортна медицина, от медицинските служители на Испанската кралска федерация по атлетика.

GUNA инжекционният колаген има клинично доказан успех при лечение на ставно-мускулна патология. При тендинопатии  измененията в колагеновата структура на сухожилието са причинени от възпалителни процеси, съчетани с клетъчна промяна в матрикса. Клиничната практика на водещи специалисти  в областта на ревматологията, остеопорозата, остеоартрозата и ставно-мускулните травми показват, че GUNA инжекционен колаген успешно се прилага при лечението не само на тендинопатии. В България има две наблюдения на успешно лечение с GUNA инжекционен колаген.

Първото наблюдение на тема „Инжекционен колаген GUNA MDs при болни с остър раменен периартрит – клинична и ултрасонографска оценка“с автори д-р Р. Несторова и проф. Р. Рашков от Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София е представено на Международния симпозиум по вътреставно лечение в Барселона през 2013 г. Резултатите показват, че лечението с GUNA инжекционен колаген значително намалява болката, отока в бурсата и подобряват функционалната активност на рамото. Ефикасността продължава и след спиране на лечението (3 месеца след спиране на лечението). Второто наблюдение направено от същите автори е в областта на „Клинична и ултрасонографска оценка на ефективността на GUNA инжекционен колаген при пациенти с частично разкъсване на ротаторния маншон на раменната става“. То е представено на Световния конгрес по остеопороза, остеоартроза и мускуло-скелетни заболявания в Севиля през април 2014 година. Отново лечението с GUNA инжекционен колаген показва значително намаление на болката и подобрение обема движения в рамото, като 77% от пациентите имат пълно възстановяване или подобрение на структурата на ротаторния маншон, доказано ултрасонографски. Препоръчителната комбинация на GUNA инжекционния колаген при тендинопатия е използването на GUNA MD за съответната става плюс GUNA MD-Muscle или GUNA MD-Matrix, като MD-Matrix се препоръчва особено в острия стадий на заболяването.