Клиничен опит

Ефективно лечение на дископатия с GUNA колаген, посредством ГУНАФОРЕЗА

Практиката на доц. Д-р А. Алексиев от Клиника по Физикална медицина и Рехабилитация, УМБАЛ “Александровска”, МУ – София, показват ефективно лечение при употребата на Гунафореза посредством специално създаден апарат Гунафореза при лечение в лумбо-сакралната област. Тази болка е обявена за “бедствието на века”. Актуалните демографски проучвания посочват, че от дископатии и болки в кръста страдат над 80 % от хората. Тя причинява до 50% от загубите на дни поради неработоспособност. Здравните разходи за нея превишават финансовите загуби от всички природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари, урагани, вулкани и др. Освен това дископатията променя естествения начин на живот и води до дискомфорт у пациентите.

Приложеното лечение в две групи: 1) „контролна група” (с GUNA-магнитотерапия) и 2) „тестова група” (с GUNA-магнитофореза) комбинирано с GUNA GEL-THERAPY + GUNA MD-LUMBAR и GUNA MD – MUSCLE при 40 амбулаторни болни с екзацербирана неспецифична вертеброгенна болка в лумбо-сакралната област, показаха резултат след само 10 процедури.

Проведеното лечение с продължителност две седмици доведе до облекчение на болката у пациентите, възвръщане на движението и преминаване отново към активен начин на живот. 10-те процедури апликирани, чрез наконечник с диаметър 5,8 сантиметра върху лумбо-сакралната област с 1 доза GUNA GEL-THERAPY + 1 ампула GUNA MD-LUMBAR + 1 ампула  GUNA MD – MUSCLE показа следното обобщение: GUNA-магнитофорезата има добавъчен ефект, който е статистически значимо по-добър от GUNA-магнитотерапията по отношение на болевия праг и паравертебралната еластичност. Ефектът е видим след терепевтичен курс от 10 процедури. Проследим е и лечебният ефект след единични апликации. Значимо подобрение има и след отделни последователни дни, без обратимост на  болката, което показва, че подобрението е трайно.

Комбинацията на GUNA – магнитофореза или GUNA – магнитотерапия превишава ефекта на мономодалното им приложение, като статистическа значимост се достига по отношение на болевия праг, паравертербалната еластичност, абдоминалната и паравертербалната мускулна сила.