Клиничен опит

ГУНAФОРЕЗА-ефективността на инжекционния GUNA колаген, приложен алтернативно, посредством метода на елкотромагнитофореза

Gunaphoresis  е апарат за резонансна  електромагнитофореза, която използва Extremely Low Frequency (ELF) eлектромагнитно поле излъчващо в ниска честота (по-малко от 100 Hz) и с нисък интензитет (по-малък от 100 Gauss). Това ELF поле е представено от синусоидален носител (50 Hz), широколентово модулиран от биофотонните сигнали на GUNA продуктите. Биофотонните излъчвания за първи път са демонстрирани и доказани от Нобеловия лауреат за физика от 1984 г., италианския професор Карло Рубия. Полученото при наслагването на електромагнитни излъчвания и биофотонни сигнали поле, дава възможност за голяма дълбочина на проникване на специалния колаген, водещо до висок процент на абсорбация на лечебния продукт. Използването на Гунафореза има следните предимства: голяма дълбочина на проникване (до 3 см); висок процент на абсорбция на продукта; не се провежда електричен ток през тъканите, което води до липса на дискомфорт и риск от изгаряне на кожата; няма топлинен ефект (повърхностен или вътрешен) –  може да се прилага при метална остеосинтеза и при ендопротеза.

Няколко случая от практиката на Д-р Силвия Паскалева – Директор СОК Лозенец, доказват ефекта при приложението на Гунафореза, посредством апарата Гунафореза, специално създаден за приложението на GUNA инжекционен колаген. Първият от тях е при мъж на 18 години, които се занимава професионално с плуване. След диагностициране на Lаesio labrium glenoidale art. Humero-scapularis dex.(превод на диагнозата, адаптиран към ключовите думи), д-р Паскалева прилага лечение, посредством Гунафореза и инжекционен колаген GUNA MD SHOULDER – 10 амп. Резултатът е значително подобрение, след завършване на курса на лечение, изразяващо се с безболезнени движения в ставата. Вследствие на приложеното лечение, младият плувец възвръща движението в ставата, както и състоянието и качеството си на живот, и активна състезателната дейност.

В друг от случаите в клиничната история на д-р Паскалева, мъж на 48 години, занимаващ се с тенис като любител е диагностициран с епикондилит (Epicondylitis lat. dex.), или т.нар. – тенис лакът.  Оплакванията му са в областта на лакътната става, особено след натоварване. Директорът на СОК Лозенец  прилага лечение посредством Гунафореза и GUNA MD SMALL JOINTS – 10 ампули. След проведената терапия, пациентът играе тенис цял сезон без оплаквания от спортната травма, дори след игра липсва болка.

При професионален тенесист на 56 години, отново с диагноза епикондилит (Epicondylitis lat. Dex. PHS sin.) оплакванията, вследствие от спортната травма са болка в областа на външната част на лакътя по време на игра и след това. След приложеното лечение със специално създадения за Гунафореза апарат, чрез приложение на GUNA MD SMALL JOINTS – 10 ампули, GUNA MD SHOULDER + GUNA MD MATRIX (за рамо), пациентът възстановява движението и активните си спортни занимания. Болката по време на игра не рецидивира, а лечението продължава с една апликация на GUNA инжекционен колаген, веднъж месечно.

В случай, при който жена на 58 години, която се оплаква от намален обем на движение във всички равнини на раменната става, в това число и на скованост и болка, особено нощно време, диагнозата е Polyarthritis rheumatoides art. humero-scapularis bill. (превод на диагнозата, адаптиран към ключовите думи). След проведено лечение  посредством Гунафореза с GUNA MD SHOULDER + GUNA MD MATRIX, подобрение се наблюдава още след 3-та процедура. Болката намалява, пациентът възвръща движението в ставата, спи нощно време и качеството му на живот значително се подобрява. След 5-та процедура, пациентът възстановява абдукция, а след края на лечението и пълния обем на движение.