Клиничен опит

АКУ-МЕЗОТЕРАПИЯ С GUNA MD-MATRIX ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛОКАЛНО АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Д-р Силвия ЕленковаЦентър по интегративна медицинаСофияБългария,
Йоана Пожарашка,Център по интегративна медицинаСофияБългария

ВЪВЕДЕНИЕ

Локалното затлъстяване не е само естетически проблем, но и сложна патология – външен израз на множество метаболитни промени в тъканите (съединителна тъкан, мастна тъкан) и органичните (ендокринната, кръвоносната, нервната, имунната) системи.

Guna MD-Matrix ампулата по 2 ml, съдържа колаген + лимонена киселина+ никотинамид е създадена според концепцията на Физиологична Регулативна Медицина (ФРМ) с цел коригиране на физиологичните дисбаланси в тъканта.

ЦЕЛ

Да се проследят и оценят ефектите от едновременното прилагане на двете установени техники – Акупунктура и Мезотерапия с MD-Martix при пациенти с локално абдоминално затлъстяване.

ПАЦИЕНТИ И МЕТОД

Нашето изследване обхваща 23 здрави жени с наднормено абдоминално затлъстяване, на възраст между 27-53 години, отговаряйки на критериите за включване. От Февруари 2011 до Юли 2011 са направени 10 сесии с Аку-Мезотерапия веднъж седмично.

Правехме подкожно инжектиране на 5-10мм дълбочина, като използвахме игли 27G и инжектирахме 0,2мл MD-Matrix в следните аку-точки: Ren12, Kd16, St25, Sp15, GB26, Ren6. Измерване на обиколката на нивото на пъпа беше взето преди започване на лечението, в началото на всяка следваща процедура и в края на курса.

РЕЗУЛТАТИ:

Всички пациенти са получили обективно намаляване на локалните абдоминални мастни натрупвания, както показа измерването:

2 пациента(8.7%) намаляване на обиколката 3.0 cm.
4 пациента(17.4%) намаляване на обиколката 4.5 cm.
3 пациента(13.0%) намаляване на обиколката 5.5 cm.
7 пациента(30.4%) намаляване на обиколката 6.5 cm.
4 пациента(17.4%) намаляване на обиколката 7.0 cm.
1 пациент(4.3%) намаляване на обиколката 8.5 cm.
1 пациент(4.3%) намаляване на обиколката 9.0 cm.
1 пациент(4.3%) намаляване на обиколката 11.5 cm.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Тази клинична оценка осигурява важни положителни данни по отношение на ефективността на Аку-Мезотерапията с GUNA MD-Matrix  при жени с локално абдоминално затлъстяване. Със значително намаляване на обиколката при средно 6,2 cм. може да се заключи, че тази комбинация осигурява синергични резултати – корекция на локализирано наднормено мастно натрупване и възстановяване на физиологичното равновесие при третираните тъкани. Допълнителните предимства са подобрено самочувствие и психологически комфорт.