Новини

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ “GUNA НИСКОДОЗИРАНА МЕДИЦИНА В РЕВМАТОЛОГИЯТА И ДЕРМАТОЛОГИЯТА”, СОФИЯ, Х-Л “МАРИНЕЛА”, 03.06.2017

На 03.06.2017 г. в хотел „Маринела“, София, за първи път в България беше представен един съвсем нов и прецизен лечебен подход в дерматологията и ревматологията – GUNA Нискодозирана Медицинана италианската компания GUNA S.p.a., представлявана в България от „Ай Пи Плюс“ ЕООД и „Интелект Фарма“ ЕООД. Това е метод, даващ възможност за терапия с медикаменти в много ниски дози, което води до липса на странични действия и успешно третиране на такива социално значими заболявания като остеоартроза („изшипяване“ в ставите), остеопороза, ревматоиден артрит, фибромиалгия, витилиго, псориазис, атопичен дерматит и др. Гост-лектори бяха водещият италиански дерматолог проф. Торело Лоти, Ръководител на Катедрата по Дерматология и Венерология на Университета в Рим, Италия и Алесандро Пера от GUNA S.p.a., Милано, Италия. Участваха над 100 лекари от различни специалности – дерматолози, хомеопати, акупунктуристи, общопрактикуващи и др.

Срещата беше открита от Председателя на Българското Дерматологично Дружество доц. Гриша Матеев. От името на Дружеството и от името на българските дерматолози той благодари на Интелект Фарма, че още веднъж е дала възможност да се представят иновативни съвременни тенденции в медицината пред български специалисти.

Първият лектор Алесандро Пера представи основните принципи на Нискодозираната Медицина и ролята на нискодозираните цитокини в човешкия организъм.

GUNA Нискодозирана Медицина е създадена въз основа на най-новите достижения в молекулярната биология, нано-концентрациите и квантовата физика. Нейната ефективност е доказана в много клинични проучвания от различни специалности, проучвания които са публикувани във водещи медицински списания по света.

Тази терапия е базирана на теорията на Психо-невро-ендокрино-имунологията – единството и взаимовръзката между системите в човешкия организъм. Централната и автономната нервни системи, ендокринните жлези и имунната защита на организма са свързани помежду си и не само това – съществува комуникация и зависимост между тях. Изразител на тази връзка е оста хипоталамус – хипофиза – бъбречна кора. Стресът например, задейства тази ос, което води до потискане на имунитета, глюконеогенеза, увеличаване на катаболните (разграждащите) процеси в мускулите и липолиза в мастната тъкан. Като краен резултат това води до депресия и активиране на провъзпалителни цитокини IL-1, IL-6, TNF-α. От своя страна, депресията и възпалението имат тясна връзка с деменцията. Затова едно заболяване не е заболяване само на конкретен орган, а заболяване на цялото тяло – всяка болест е системна, страдат всички системи в човешкия организъм.

GUNA Нискодозираната Медицина хомеопатия ли е? „Не“ – отговори Алесандро Пера. За разлика от хомеопатията, в GUNA Нискодозирана Медицина за първи път се използват ниски дози цитокини (като интерлевкини например), растежни фактори, хормони, невропептиди. Правилото в хомеопатията, че „подобното лекува подобно“ –  по-ниската доза от вещество, причинител на заболяване, може да излекува заболяването, не важи при GUNA Нискодозирана Медицина.

Цитокините са малки сигнални белтъчни молекули, които играят съществена роля в имунологичния отговор на организма, като осигуряват защита от микроорганизми и чужди белтъци, но също играят основна роля при възпаление и алергична реакция. В дадени случаи някои цитокини могат да бъдат в излишък, а други – в недостиг. Това нарушава баланса помежду им – проявява се болестният процес. GUNA нискодозираните цитокини и растежни фактори действат сигнално и по този начин възстановяват баланса между имунологичните субпопулации.

Ниските дози в GUNA продуктите са много по-ниски от тези, използвани в обикновените лекарства. При GUNA са в нанограми (10-9 от грама) и фемтограми (10-15от грама), каквито са всъщност и реалните концентрациите в човешкия организъм на цитокините и растежните фактори. По този начин GUNA продуктите действат физиологично. Тези GUNA нискодозирани цитокини допълнително са обработени със SKA (Sequential Kinetic Activation)-технология, която дава възможност много ниските дози да бъдат биологично активни.

Алесандро Пера съобщи доста интересни факти относно цитокините. Например, италиански учени са установили и публикували в научно списание, че в ранния стадий на любовта (влюбването) има повишение на невралния растежен фактор, което води до подобрение на цялостното състояние на организма.

Той запозна аудиторията с „физиологичното“, „острото“ и „хронично“ възпаление и участващите при тях цитокини. Интерес предизвика „хроничното възпаление“ или по-точно „лекостепенното хронично възпаление“. Оказва се, че то е в основата на сърдечно-съдовите заболявания, атеросклерозата, възпалителните заболявания на червата, цьолиакията, депресията, болестта на Алцхаймер, аутизма, невровегетативните заболявания, раковите образувания, автоимунните заболявания, втори тип диабет, затлъстяването, състаряването на кожата, остеоартрозата и остеопорозата. Любопитно и едновременно притеснително е, че негативните мисли повишават нивата на IL-6и засилват хроничното възпаление. Отделно, клинично проучване показва, че IL-6 се повишава рязко след 50-годишна възраст, което е последствие на ефективното адаптиране към стреса в съвременния живот. Нискостепенното хронично възпаление пък намалява възрастта на повишение на IL-6.

Алесандро Пера показа необходимите GUNA нискодозирани SKA активирани цитокини за справяне с всяко от възпаленията: за „остро“ – GUNA anti IL-1, за „хронично“ – GUNA IL-10, за контролна автоимунно отключване – GUNA IL-4. Той запозна българските лекари с мястото на GUNA нискодозираните цитокини за прекъсване на патогенетичните механизми при такива социално значими заболявания като остеопорозаартритфибромиалгия. При лечението на остеопороза, GUNA Нискодозирана Медицина предлага не само третиране на хроничното възпаление с нискодозиран цитокин, но чрез прибавяне на продукта Остеобиос, постига стимулиране образуването на костно вещество, активирайки щитовидната жлеза и потискайки хормона на паращитовидната жлеза (паратхормон).

Следващият лектор проф. Торело Лоти запозна подробно аудиторията с механизмите на поява на две кожни заболявания, които винаги са били труднолечими – витилиго и псориазис. При витилиго,GUNA Нискодозирана Медицина успява да действа двустранно – от една страна намалява хроничното възпаление, а от друга страна чрез GUNA FGF (фибробластен растежен фактор) – стимулира меланоцитите за образуване на меланин. Това привлече вниманието на всички дерматолози, защото им дава едно безопасно средство за справяне с това заболяване. По-късно се оказа, че в залата е имало българска пациентка на проф. Лоти с витилиго, която вече ефективно се е лекувала с GUNA нискодозирани цитокини.

Имаше доста въпроси към лекторите, които въпроси продължиха и по време на обедния коктейл.  Всеки искаше да узнае какво предлага GUNA Нискодозирана Медицина при конкретно заболяване, как да помогнат на своите пациенти. Накрая всички се разделиха с пожеланието да има още срещи за GUNA нискодозирани цитокини и то с такива добри и интересни лектори!