Новини

ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЛЕЧЕНИЕТО НА МУСКУЛНО-СТАВНИ НАРУШЕНИЯ С GUNA ИНЖЕКЦИОНЕН КОЛАГЕН

Колагенът е най-широко разпространения протеин в човешкото тяло. Една четвърт от цялата протеинова маса при висшите бозайници е съставена от колаген. Колагенът изгражда екстрацелуларния матрикс в тези структури. Екстрацелуларният матрикс (ЕЦМ) е основното скеле в съединителната тъкан. Той е изграден предимно от колагенови фибри и основна субстанция, която е вискозна течност, съдържаща глико- замингликани и протеогликани. Екстрацелуларният матрикс притежава още едно качество – механотрансдукция. Процес, при който чрез колагеновия матрикс човешкото тяло превръща механичните натоварвания в клетъчни отговори, водещи до структурни изменения. През последните години, наличието на ново поколение инжекционни медицински изделия, които съдържат колаген и естествени помощни вещества се прилагат в лечението на болезнени заболявания, които засягат системата на опорно-двигателния апарат, не само като обезболяващи, но също така подпомагат  тъканното и функционално възстановяване.

Напоследък се отчита изключителен напредък в научните изследвания относно ролята на колагеновата мулекула в структурата на мускулите и ставите. Именно на тези постижения е посветен Първия,по рода си, международен GUNA конгрес. Той ще се проведе на 19-ти ноември в Милано. Водещи медицински експерти от Гърция, Италия, Испания, Унгария, Чехия и Словакия ще изнесат лекции, в които ще демонстрират новостите в лечението на мускулно-ставните нарушения с GUNAинжекционен колаген. GUNAMDsса 13 вида флакони – създадени за всяка става и анатомична област. Те могат да се прилагат инжекционно или чрез апарат Гунафореза.

Родната медицина също отчита ръст в лечението на мускулно-ставните нарушения, а клиничният опит в България се базира на редица наблюдения върху безспорния ефект при лечението на ставно-мускулната патология с GUNA инжекционен колаген.

При проведено научно изследване от екип на УМБАЛНП „Свети Наум”, София, с ръководител доц. Д-р Иво Райчев, след анализ на резултатите от прилагане на ампули колаген GUNA MD–LUMBAR И GUNA MD-ISCHIAL в 10 процедури при пациенти с болки в кръста  беше отчетено, че при 66% , завършили пълния лечебен курс, има много добър ефект, както по отношение намаляване на болката, така и в обективната неврологична симптоматика.

Наблюдението на двама водещи ревматолози – проф. Рашков и д-р Несторова от обхваща изследване на тема: „Инжекционен колаген GUNA MDs при болни с остър раменен периартрит – клинична и ултрасонографска оценка“. Резултатите от него са изнесени като презентация на Международния симпозиум по вътреставно лечение в Барселона през 2013 г. Изводът е, че GUNA инжекционният колаген значително намалява болката и отока в рамото. Ефикасността продължава и три месеца след спиране на лечението. Същите автори правят клинична и ултрасонографска оценка на ефективността на GUNA инжекционен колаген при пациенти с частично разкъсване на ротаторния маншон на раменната става. Резултатите са представени на Световния конгрес по остеопороза, остеоартроза и мускуло-скелетни заболявания в Севиля през април 2014 година.  Лечението с GUNA инжекционен колаген отново показва значително намаление на болката и подобрение обема на движения в рамото, като 77% от пациентите имат пълно възстановяване или подобрение на рамото, доказано чрез ултразвук на ставата.

От наблюденията, проведени в Ревматологичен център „Св. Ирина” – София и Клиника по Ревматология и МБАЛ „Св. Ив. Рилски”от екип с ръководител д-р Р. Несторова, става ясно, че оценката за ефективност на GUNA-MDs е висока при над 80% от пациентите. Високата оценка на лечението с GUNA инжекционен колаген се потвърждава при 80% от лекуващите лекари. Проф. Тивчев прилага инжекционен колаген GUNA MD-Hip и GUNA MD-Matrix при лечение на коксартрозата в I и II стадий по Kellgren. Изводите за ефекта от лечението са статистически доказани. Добрият ефект на препарата върху екстрацелуларния матрикс води до бърза резорбция на ставния излив и има отличен ефект върху болката.

Практиката на доц. Д-р А. Алексиев от Клиника по Физикална медицина и Рехабилитация, УМБАЛ “Александровска”, МУ – София, показват ефективно лечение при употребата на GUNA MDs посредством специално създаден апарат Гунафореза при лечение в областа на кръста.

Редица именити спортисти, сред които шампионът по спортна стрелба Мария Гроздева и полузащитникът на ПФК „Левски” Роман Прохазка, успешно възстановиха спортните си травми след проведено лечение с GUNA инжекционен колаген.