Новини

ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ ОБЛЕКЧАВАНЕТО НА БОЛКАТА, ТЪКАННОТО И ФУНКЦИОНАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” РОЛЯТА НА КОЛАГЕНА ПРИ МУСКУЛНО-СТАВНИ НАРУШЕНИЯ– ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН GUNA КОНГРЕС В МИЛАНО.

На 19-ти ноември Милано се превръща в столица на медицината и напредъка в лечението на мускулно-ставни нарушения със средствата на GUNA инжекционен колаген.

В последните десет години бе отчетен изключителен напредък в научните изследвания относно ролята на колагеновата мулекула в тъканната структура на мускулно-скелетната система и опорно-двигателния апарат.

В същото време вече има по-пълно разбиране за патогенните и патофизиологични механизми, водещи до голям брой заболявания. В областта на ортопедията, травматологията, ревматологията, рехабилитацията и спортната медицина е проправен пътя за лечение на много заболявания, които засягат костите, сухожилията, мускулите и хрущялите. Всичко това доведе до разбирането за първичната и ключова роля на промените на колагеновите влакна и екстрацелуларния матрикс.

През последните пет години, наличието на ново поколение инжекционни медицински изделия, които съдържат колаген и естествени помощни вещества се прилагат в лечението на болезнени заболявания, които засягат системата на опорно-двигателния апарат, не само като обезболяващи, но също така и чрез тъканно и функционално възстановяване.

Освен предварителен медицински опит в тази област, някои клинични проучвания и наблюдения определено привлякоха вниманието на международната медицинска общност по този иновативен подход при лечението намускулно-скелетнитесмущения.  Така се стигна до Първия по рода си международен GUNAконгрес в Милано, където под надслов „Едно пътешествие през облекчаването на болката, тъканното и функционалното възстановяване” специалисти от шест държави представят клиничния си опит в лечението на мускулно –ставни смущения, чрез GUNAинжекционенколаген. Едновременно с това те  ще илюстрират настоящото състояние на научните изследвания и клиничен опит за инжекционна терапия с GUNA колаген.

В рамките на Кръгла маса на 19-ти ноември лекторите ще представят своите постижения под формата на контролирани клинични проучвания, серия от казуси, както и доклади за отделни случаи. За първи път петима български специалисти ще присъстват на специализираната конференция, като по този начин ще се запознаят с нововъведенията в областта, които ще пренесат в практиката си при лечението на мускулно-ставни смущения. По този начин поставят България на картата на рехабилитационната и спорта медицина, ревматологията, травматологията и лечението с GUNAинжекционен колаген.