Новини

ФРМ стана част от официалното обучение на университета в Парма, Италия

Физиологично Регулативната Медицина, стана част от официалното обучение на студентите по медицина в Университета в Парма, Италия. Курсът “Ниско дозирана медицина в Педиатрията” – одобрен и спонсориран от Италианската Академия по Хомотоксикология A.I.O.T. (Associazione Medica di Omotossicologia), се отнася до решаването на съвременните проблеми в областта на Педиатрията, а именно:

  • Основни принципи на ниско дозираната медицина (Low Dose Medicine);
  • Алергология и Дерматология;
  • Отоларинология и Пневмология;
  • Ендокринология и Ауксология;
  • Инфекциозни болести;
  • Гастроентерология и Нефрология;
  • Клинична Имунология;
  • Автоимунни заболявания;
  • Ревматология;
  • Детска Невропсихиатрия;

Пълна информация относно курса на обучиение в Университета в Парма, може да намерите в прикачения файл.

Изтегли файла (pdf.)