Инжекционен колаген

Нискодозирана Медицина

Информация за Нискодозирани Медикаменти

Информация за Нискодозирани Медикаменти

    GUNA   НИСКОДОЗИРАНИ ЦИТОКИНИ   Най-често се приемат 20 капки, два пъти дневно , за 6 последователни месеца.Терапевтичните цикли могат да бъдат повторени при...

Interleukin-10

Interleukin-10

Нискодозиран рекомбинантен интерлевкин-10, който, в комбинация с други интерлевкини или самостоятелно като допълваща терапия, се използва за лечение на хронични заболявания, свързани с...

Interleukin-4

Interleukin-4

Нискодозиран рекомбинантен интерлевкин-4, който, в комбинация с други интерлевкини или самостоятелно като допълваща терапия, се използва за лечение на хронични автоимунни заболявания,...

Anti-Interleukin-1

Anti-Interleukin-1

Нискодозиран рекомбинантен интерлевкин-1, който, в комбинация с други интерлевкини или самостоятелно като допълваща терапия, се използва за лечение на остри и хронични заболявания,...

FGF

FGF

Нискодозиран рекомбинантен фибробласт-растежен фактор, който се използва в комбинация с други интерлевкини или самостоятелно като допълваща терапия. Той предизвиква сигнална...

Osteobios

Osteobios

Нискодозиран комбиниран препарат,който се използва в комбинация с други интерлевкини или като допълваща терапия за облекчаване симптомите при костна загуба (остеопороза, фрактура).