Инжекционен колаген

Гунафорезa

Gunaphoresis - апарат за резонансна магнитофореза

Gunaphoresis - апарат за резонансна магнитофореза

Новаторски инструментален метод за транскутанна доставка на GUNA MDs (Medical Devices). Базира се на традиционната магнитна терапия (ELF - Extremely Low Frequency < 100 Hz) и магнитно информационната или резонансна...